Informacije na tej spletni strani predstavljajo splošne informacije. Informacije zagotavlja podjetje Rožle d.o.o. in medtem ko si prizadevamo, da bi informacije posodabljali in popravljali, ne predstavljamo nobenih izrecnih ali implicitnih izjav ali jamstev o popolnosti, natančnosti, zanesljivosti, primernosti in razpoložljivosti glede na spletno stran ali za informacije, izdelke, storitve in podobno grafiko na spletnem mestu za kakršenkoli namen. Vsako zanašanje na takšne informacije je torej izključno na lastno odgovornost. Rožle d.o.o. ne daje nobenega zagotovila za točnost vsebovanih informacij.

V nobenem primeru ne bomo odgovorni za morebitno izgubo ali škodo, vključno z neomejeno, posredno ali posledično izgubo ali škodo, ali kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi izgube podatkov ali dobička, ki izhaja iz ali v povezavi z uporabo te spletne strani.

S to spletno stranjo se lahko povežete z drugimi spletnimi stranmi, ki niso pod nadzorom podjetja Rožle d.o.o. Nimamo nadzora nad naravo, vsebino in razpoložljivostjo teh spletnih mest. Vključitev kakršnih koli povezav ne pomeni nujno priporočila ali potrditve stališč, izraženih v njih.

Prizadevamo si, da se spletna stran vzpostavi in deluje gladko. Vendar pa Rožle d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti in ne bo odgovorna za to, da spletna stran trenutno ni na voljo zaradi tehničnih težav, ki so zunaj našega nadzora.

Vsebina teh strani je pod avtorskimi pravicami. Vsebine ni dovoljeno razmnoževati, prenesti ali objavljati niti v celoti niti delno brez predhodnega pisnega dovoljenja avtorja.